Buchholz Rölesi

Transformatör kazanı ile Yağ genleşme deposunun arasında , borularla bağlanmıştır.Transformatörün içindeki elektriksel ekipmanlarda oluşabilecek bir arızada, transformatörü korumak amacıyla kullanılmaktadır.Arıza anında yalıtım malzemelerinde gaz açığa çıktığında, Rölenin içinden geçerken haznede birikerek şamandırayı aşağı iterek ya da ani arızalarda yağ hızla giderken klepeyi harekete geçirerek kontakların çalışmasına sebep olur.Rölede Açma ve Alarm için iki adet bağımsız kontak vardır.Bunlar; 5 A-250 VAC veya 0.2 A-250 VDC’dir.