LMZ, TSE/ISO belgeleri, üst düzey dizayn, imalat kalitesi ve malzeme kalitesi ile Farklı şartnamelere hızlıca adpta olup kısa sürede kaliteli çözümler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kıbrıs enerji dağıtım şebekesinde kullanılan, özel sektörün ihtiyacı fuse pıllar projesi LMZ tarafından dizayn ve imal edilerek sevk edilmiştir.