Irak Elektrk Bakanlığınca açılan Kerkük istasyonunun ihtiyacı olan NTK106 aşağıdaki malzemeleri tedarikleri ve sevkiyatarı başarı ile gerçekleştirildi.

• 132 kv Ayırıcı ve kesiciler
• 132/33 kv istasyon kontrol ve kumanda panosu
• Koruma röleleri
• Sayaçlar
• Trafo yağı ve tasfiye cihazları
• Sf6 gaz
• Akım ve gerilim trafoları