RC Filtreler

Kullanım Alanları

Dik cepheli, ( çok hızlı yükselen) anahtarlama veya atmosferik aşırı gerilimlere karşı, orta gerilim motor, generatör ve kuru tip transformatörlerin korunması için tasarlanmış çok küçük indüktansa haiz dirençler ve kapasitörlerden elde edilen bir R- C filtre devresidir. R-C filtreler; korunacak motor, generatör gibi yüklerle, anahtarlama cihazı arasına paralele bağlanır.

Avantajları

  • Makina izolasyonlarının ömrünü arttırır.
  • Sargılar arası izolasyon arızalarını önler.
  • Vakum kesiciler ve diğer anahtarlama elemanlarının kontakları arasında (yüksek frekanslı aşırı gerilimlerden dolayı) ark tekrarını önler.
  • Özellikle ark ocaklarının sebep olduğu yüksek frekanslı aşırı gerilimlerin bastırılmasında önemli rol aynar.
  • İstenirse, toprak koruma rölesi de ilave edilebilir.

Uygulama Yerleri

Büyük motorlar, generatörler, indüksiyon ve ark fırınları, kuru tip trafolar.

Uygulama